Umowa przedwstępna sprzedaży mieszkania

Umowa przedwstępna sprzedaży mieszkania

Umowa przedwstępna to niezwykle ważny dokument, który chroni prawa zarówno kupca, jak i sprzedającego. W porozumieniu tym obie strony zobowiązują się do podpisania w określonym czasie właściwej umowy kupna – sprzedaży. Jakie informacje warto w niej zawrzeć, by była wiążąca? A także kto i kiedy powinien ją sporządzić? Sprawdźmy.

Wstępne określenie woli

Do zawarcia umowy przedwstępnej nie jest potrzebny notariusz. Jest to porozumienie cywilnoprawne, które pod pewnymi warunkami można zerwać. Na przykład, jeśli dotyczy ono kupna lokalu na kredyt, a wniosek o fundusze zostanie odrzucony, inwestorzy mogą od niej odstąpić. Umowa przedwstępna jest świetnym zabezpieczeniem transakcji. Szczególnie w sytuacjach, gdy któraś ze stron nie jest jeszcze gotowa do podpisania właściwego dokumentu.

W Kodeksie cywilnym w art. 389 zdefiniowano, czym właściwie jest umowa przedwstępna. Z ustawy dowiadujemy się, że to wstępne oświadczenie woli, w którym strony określają swoją chęć do zakupu i sprzedaży nieruchomości. Dokument ten niesie konkretne korzyści obu stronom. Dla przyszłego kupca jest gwarancją, że lokal nie zostanie sprzedany komuś innemu. Sprzedającemu zaś zapewnia odszkodowanie, jeśli do sprzedaży ostatecznie by nie doszło. W tym kontekście niezwykle ważne jest, aby spisać w umowie przypadki, w których porozumienie to można zerwać bez finansowych konsekwencji.

Jak wspominaliśmy podpisanie umowy przedwstępnej nie wymaga obecności notariusza. Nie znaczy to oczywiście, że nie można jej nadać mocy pisma notarialnego. Potrzeba na to zgody obu stron i oczywiście podziału kosztów związanych z poręczeniem. Notarialne spisanie umowy przedwstępnej ułatwia egzekwowanie postanowień dokumentu, oraz daje obu stronom pewność, że umowa została spisana zgodnie z przepisami. Jeśli się na to zdecydujemy, koszt spisania porozumienia zależny będzie od wartości nieruchomości. Gdy spiszemy umowę cywilno-prawną samodzielnie, jej koszt jest zerowy.

Kiedy umowa przedwstępna jest niezbędna?

Do podpisania umowy przedwstępnej dochodzi zwykle w momencie, gdy kupiec nie może sobie pozwolić na natychmiastowe sfinalizowanie transakcji. Dotyczy to najczęściej mieszkań kupowanych na kredyt. W trakcie udzielania pożyczki banki często wymagają zabezpieczenia w formie zobowiązania, jakim jest właśnie umowa przedwstępna. Dzięki temu dokumentowi instytucja bankowa może realnie ocenić nasze szanse na kupno danej nieruchomości. Prócz tego podpisanie umowy przedwstępnej łączy się często z wpłaceniem zadatku. Gdy tak się dzieje, dokument staje się potwierdzeniem przekazania określonych środków na rzecz sprzedającego.

Aby umowa miała moc prawną, musi być prawidłowo skonstruowana i zawierać szereg kluczowych informacji. Do najważniejszych należą dane obu stron transakcji oraz terminy zawarcia porozumienia przedwstępnego i właściwego. Ważny jest też zapis dotyczący adresu i stanu nieruchomości, która ma być przedmiotem transakcji. Umowa powinna też zawierać warunki odstąpienia od jej postanowień i informację o zadatku, jeśli został wpłacony.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.