Umowa na wyłączność z pośrednikiem nieruchomości

Umowa na wyłączność z pośrednikiem nieruchomości

Współpracę z biurem pośrednictwa w obrocie nieruchomościami powinniśmy zacząć od podpisania umowy. Jakie ma zalety i na co powinniśmy uważać, zawierając umowę na wyłączność?

Jeśli chcemy kupić lub sprzedać nieruchomość, to możemy się zwrócić o pomoc do pośrednika w obrocie nieruchomościami. Pomoże on znaleźć odpowiednie mieszkanie lub dom, albo dobrego kupca na naszą nieruchomości. Przeprowadzi też przez cały proces i pomoże w realizacji formalności niezbędnych do zawarcia umowy.

Przed rozpoczęciem współpracy powinniśmy zawrzeć z pośrednikiem umowę o współpracy. Może to być bezpośrednia umowa z pośrednikiem działającym indywidualnie lub z biurem nieruchomości.

W każdym przypadku umowa powinna być zawarta na piśmie. Forma taka jest wymagana przez przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami. Umowa może być zawarta w formie elektronicznej, pod warunkiem że zostanie ona podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Umowa ustna jest w tym przypadku nieważna i nie będzie umożliwiać dochodzenia ewentualnych roszczeń.

Umowa na wyłączność

Umowa z pośrednikiem w obrocie nieruchomościami może być otwarta. To znaczy, że możemy ją podpisać z dowolną liczbą pośredników, a wynagrodzenie otrzyma ten, który skutecznie doprowadzi do przeprowadzenia transakcji. Inną formą jest umowa na wyłączność. W tym przypadku zobowiązujemy się do współpracy tylko z jednym pośrednikiem i nie mamy możliwości zawierania dodatkowych umów z innymi podmiotami.

Umowa na wyłączność – jakie dane są niezbędne?

Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami powinna zawierać:

  • dane obu stron umowy,
  • przedmiot i cel umowy,
  • zakres obowiązków obu stron,
  • wysokość wynagrodzenia pośrednika,
  • upoważnienie dla pośrednika do reprezentowania sprzedającego/kupującego,
  • informację o wyłączności umowy,
  • okres obowiązywania umowy.

Zalety umowy na wyłączność

Umowa na wyłączność jest polecana osobom, które nie chcą się zbytnio angażować w proces zakupu lub sprzedaży nieruchomości, wolą jak największą część formalności przekazać pośrednikowi i chcą kontaktować się tylko z jedną osobą. Zakres obowiązków pośrednika jest zróżnicowany i uzależniony od zapisów zawartych w umowie, ale standardem jest, że w przypadku umowy na wyłączność, przyjmuje on na siebie większy zakres zadań.

Wiedza i doświadczenie pośrednika powinna zaowocować wyższą kwotą uzyskaną ze sprzedaży nieruchomości. Jest to w interesie obu stron, ponieważ wynagrodzenie pośrednika jest najczęściej uzależnione od uzyskanej kwoty. To osoba, z którą współpracujemy, jest odpowiedzialna za przygotowanie ogłoszenia, jego promocję i udostępnianie mieszkania potencjalnym kupującym. Wielu pośredników w swoim zakresie oferuje również usługi home staging, czyli profesjonalnego przygotowania nieruchomości do sprzedaży.

W przypadku zakupu nieruchomości zaangażowanie pośrednika powinno skrócić czas potrzebny na znalezienie atrakcyjnie położonej nieruchomości spełniającej założenia określone przez kupującego. Zadaniem pośrednika jest sprawdzenie stanu prawnego nieruchomości poprzez weryfikację dokumentów oraz dopełnienie formalności związanych z przeprowadzeniem transakcji aż do momentu podpisania aktu notarialnego i przekazania kluczy.

Umowa na wyłączność z pośrednikiem nieruchomości zakazuje współpracy z innymi pośrednikami, jednak nie ogranicza właścicielowi mieszkania możliwości jego samodzielnej sprzedaży. W takiej sytuacji pośrednik nie otrzymuje wynagrodzenia, ale może ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.