Działka uzbrojona a nieuzbrojona

Jednym z najważniejszych aspektów, który należy zweryfikować przed zakupem działki jest to, czy jest ona uzbrojona. Wpływa to bowiem na jej wartość, ale też warunkuje ewentualne obowiązki, które trzeba wykonać przed rozpoczęciem budowy domu. Wyjaśniamy, czym jest uzbrojenie i jaka jest różnica pomiędzy działką uzbrojoną i nieuzbrojoną.

Czym jest uzbrojenie działki?

Uzbrojenie działki to po prostu podłączenie danego terenu do mediów, czyli wody, prądu, gazu i kanalizacji. Jest to niezbędne do zamieszkania w nieruchomości wybudowanej na tej działce, ale znacznie ułatwia sam proces budowy, podczas którego fachowcy potrzebują dostępu do bieżącej wody czy możliwości podłączenia maszyn do prądu.

Uzbrojenie działki to wykonanie przyłączy: gazowych, elektroenergetycznych, cieplnych, wodociągowych, telekomunikacyjnych i kanalizacyjnych.

Przyłączenie jest możliwe, jeżeli w pobliżu znajduje się sieć gazowa, kanalizacyjna, wodociągi, linie energetyczne i linia telekomunikacyjna.

Działka uzbrojona a nieuzbrojona – różnice

Działka jest w pełni uzbrojona wtedy, gdy zostanie wyposażona we wszystkie niezbędne przyłącza. Do wszystkich działek podłącza się wodę, prąd i kanalizację, ale pozostałe media są już opcjonalne i to inwestor decyduje, czy ich potrzebuje. Częstym aktualnie wyborem jest brak podłączenia gazu, gdy w domu nie planuje się korzystać z kuchenki czy pieca zasilanego gazem.

Brak uzbrojenia działki zaś oznacza, że w gruncie nie ma wykonanych żadnych przyłączy.

Są trzy zasadnicze różnice pomiędzy działką uzbrojoną a nieuzbrojoną:

  • cena – działki uzbrojone są droższe, ze względu na to, że sprzedający już poniósł koszty związane z przyłączeniem mediów,
  • możliwy czas trwania budowy – od momentu złożenia wniosku o wykonanie przyłączy do ich faktycznego podłączenia mija od kilku do kilkunastu miesięcy; gdy więc działka nie jest uzbrojona, to czas budowy znacznie się wydłuża,
  • konieczność dopełnienia formalności związanych z uzbrojeniem – gdy teren jest uzbrojony, to kupujący działkę nie musi sam wnioskować o przyłącza, a gdy nie jest, to wszystkie tego typu obowiązki leżą po jego stronie.

Jak sprawdzić, czy działka jest uzbrojona?

Przed zakupem działki trzeba koniecznie sprawdzić, czy jest ona uzbrojona. Można to zrobić w wydziale geodezji i kartografii urzędu gminy, na terenie którego jest zlokalizowana parcela.

Jeżeli otrzymamy informację, że działka nie ma podłączonych mediów, trzeba zweryfikować, czy na danym terenie jest to w ogóle możliwe. W tym celu trzeba udać się do lokalnych zakładów odpowiedzialnych za doprowadzenie mediów, czyli do operatora sieci energetycznej, gazowej i zakładu wodno-kanalizacyjnego.

Przy okazji warto od razu zapytać, jaki jest koszt wykonania konkretnych przyłączy, jakich formalności trzeba dopełnić i jaki jest szacowany termin wykonania usługi. Najlepiej jest zacząć od wnioskowania o przyłącze prądu, bo na taką usługę czeka się nawet kilkanaście miesięcy. W przypadku gazu, wody i kanalizacji czas oczekiwania wynosi zazwyczaj kilka miesięcy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.