Gęś gęgawa (Anser anser)


gęsi gęgawy
Gęś gęgawa (Anser anser), ang. greylag, po bernikli jest największą dziką gęsią. Od niej wywodzą się gęsi domowe. W Polsce lęgowiska nieregularnie rozmieszczone na całym niżu. Populacja lęgowa liczy ok. 1500 par. Najliczniejsza w czasie przelotów, kiedy zatrzymuje się na rozległych łąkach w pobliżu rozlewisk i terenów podmokłych. Rewiry lęgowy mieszczą się na wodach słodkich o bogatej roślinności i szerokim pasie trzcin, w pobliżu rozległych łąk. Gniazdo buduje w gęstych trzcinach, lub zaroślach nadwodnych. Gniazdo z szarą wyściółką z piór puchowych. Na początku maja samica składa 4-9 jaj, 1 lęg w roku. W sprzyjających warunkach młode mogą uznać za swojego rodzica inne zwierzę lub człowieka. Gęgawy łączą się w stałe pary, które utrzymuje się aż do śmierci jednego z partnerów. Brak wyraźnego dymorfizmu płciowego. Pokarmem gęsi są rośliny wodna i lądowe, najchętniej jednak żerują na lądzie. W Polsce bardzo rzadko zimuje.


lecące gęsi gęgawy

Gęś gęgawa - Anser anser

gęsi z młodymi


Gęś gęgawa - podobne gatunki

gęsi gęgawy
Od innych gęśi wyróżnia się jednolitym ubarwieniem dzioba i braku białych piór na czole.
© Jurek Grzesiak 2009 - Fotograficzny atlas flory i fauny - Gęś gęgawa