Gęś białoczelna (Anser albifrons)


Gęsi białoczelne - Anser albifrons
Gęś białoczelna, białoczółka (Anser albifrons, ang. Greater White-fronted Goose; White-fronted Goose; Whitefront) to duży, wędrowny ptak wodny z rodziny kaczkowatych, zamieszkujący północną Eurazję i Amerykę Północną. Zimuje w południowej Europie, Azji Środkowej i Ameryce Środkowej.
Jest nieco mniejsza od gęsi zbożowej i gęgawy. Wymiary średnie to długość 62-78 cm, rozpiętość skrzydeł około 118 cm, waga 1,4-3,3 kg. Samiec i samica ubarwione są jednakowo. Upierzenie szare, na grzbiecie jaśniejsze poprzeczne pręgi. Na spodzie szerokie, czarne, poprzeczne pasy. Podogonie i pas wokół nasady dzioba białe. Nogi pomarańczowe, dziób różowy z białym paznokciem. Osobniki młodociane mają szarą nasadę dzioba i nie mają ciemnych pasów na spodzie. Zamieszkuje zabagnioną tundrę i tajgę. Zimuje nad zbiornikami wodnymi oraz na polach i pastwiskach. Często tworzy wspólne stada z gęsiami zbożowymi.
W Polsce pojawia się licznie podczas przelotów. Najliczniej przelatuje wzdłuż wybrzeża Bałtyku i w północnych rejonach kraju, na południu znacznie mniej liczna. Przeloty w III-IV i X-XI. W łagodniejsze zimy licznie zimuje lokalnie w zachodniej Polsce.
Odżywia się zielonymi częściami roślin lądowych, głównie są to trawy, oziminy i pozostałości zbóż. W ciągu dnia stada żerują często z gęsiami zbożowymi na otwartych polach i łąkach, a odpoczywają i nocują na rozległych zbiornikach wodnych. Gniazdo umieszcza na ziemi w pobliżu wody, czasem pod osłoną roślinności, wyścielone trawą, mchem i puchem, często w kolonii. W ciągu roku wyprowadza jeden lęg, składając 4-5 białawych, lekko brązowiejących jaj o wymiarach 76x54 mm i średniej masie 25 gramów. Wysiaduje samica przez okres 27-28 dni. Pisklęta uzyskują lotność po 40 dniach.
Najłatwiej zobaczyć ją przeglądając stada gęsi zbożowych, z którymi zwykle współwystępuje. Ptak łowny z okresem ochronnym. Lokalnie jest przedmiotem intensywnych polowań. Opracowano na podstawie niemieckiej i angielskiej encyklopedii Wikipedia.
Gęś białoczelna - podobne gatunki

Gęś białoczelna jest łatwo rozpoznawalna od innych gatunków po białej nasadzie dzioba i ciemnych pasach na brzuchu. Podobna gęś mała ma bardziej strome czoło. Biała plama na głowie sięga u niej dalej niż u białoczółki, ma także żółtą obrączkę oczną (rzadko ma ją również gęś białoczelna).
Poniżej znajdują się odnośniki do zdjęć i opisów innych występujących w Polsce gęsi.


Gęś gęgawa
Gęgawa

Zbożowa
Gęś zbożowa

© Jurek Grzesiak 2008 - Fotograficzny atlas flory i fauny - Gęś białoczelna