Gęś zbożowa (Anser fabalis)


Gęś zbożowa - Anser fabalis
Gęś zbożowa (Anser fabalis) ang. Bean Goose, jest podobna do gęgawy, lecz bardziej ciemno-brązowa (szczególnie na głowie i szyi) i ma czarno-pomarańczowy rysunek na dziobie, nogi pomarańczowe. W locie widać ciemniejsze skrzydła. Występują dwa podgatunki: Anser fabalis fabalis z przeważającym kolorem żółto-pomarańczowym na dziobie i nieco dłuższą szyją oraz podgatunek A.f. rossicus, który ma dziób ogólnie czarny, z niewielką żółto-pomarańczową obrączką przy końcu (ten podgatunek jest podobny do gęsi krótkodziobej, która ma bardziej różowe nogi i obrączkę na dziobie). W Polsce zbożówka występuje tylko przelotnie. Stada (często mieszane z innymi gatunkami) odpoczywają na płytkich wodach, żerują na spokojnych polach i nieużytkach. Główny przelot odbywa się przez północną i zachodnią Polskę (przelot wiosenny od marca do kwietnia, jesienny we wrześniu). Podgatunek fabalis występuje głównie na północy, podczas gdy centrum kraju i południe odwiedzane są znacznie częściej przez podgatunek rossicus. Gęś zbożowa regularnie, lecz niezbyt licznie zimuje. Areał lęgowy znajduje się w Skandynawii i północnej Eurazji.Gęś zbożowa - podobne gatunki

Anser fabalis rossicus - podgatunek gęsi zbożowej
Jest podobna do gęsi krótkodziobej. Jest ona jednak mniejsza, wyróżnia się również krótszymi i różowymi nogami. Jej dziób jest czarny z małą różową przepaską przed końcem. Podobny rysunek dzioba ma tundrowy podgatunek gęsi zbożowej A. f. rossicus (na zdjęciu obok). Ma on jednak pomarańczowe nogi. Podgatunek F. f. fabalis, gniazdujący w tajdze, ma dziób pomarańczowy z czarnym rysunkiem.
Od gęsi małej i białoczelnej można odróżnić zbożówkę po braku białych piór wokół dzioba. Gęgawa z kolei ma jednobarwny, jasny dziób.
© Jurek Grzesiak 2009 - Fotograficzny atlas flory i fauny - Gęś zbożowa